Na základe predbežne dohodnutých dodacích podmienok vám prepravíme vami zakúpený tovar až na miesto stavby pričom vám zabezpečíme vykládku materiálu. Rozvoz tovaru poskytujeme aj pri menších odberoch.